Xem tất cả 2 kết quả

 • XE TẢI CHIẾN THẮNG 1.5 TẤN THÙNG BẠT

  XE TẢI CHIẾN THẮNG 1.5 TẤN THÙNG BẠT

    – Trọng lượng bản thân : 1718 kG
    – Tải trọng cho phép chở : 1500 kG
    – Số người cho phép chở : 2 người
    – Trọng lượng toàn bộ : 3248 kG
    – Kích thước xe : 4710 x 1640 x 2420 mm
    – Kích thước lòng thùng hàng: 3040 x 1490 x 930/1525 mm

  Liên hệ: 0902 496 195 – 0888 647 111


 • XE TẢI CHIẾN THẮNG 2.5 TẤN THÙNG BẠT

  XE TẢI CHIẾN THẮNG 2.5 TẤN THÙNG BẠT

    – Trọng lượng bản thân : 2950 kG
    – Tải trọng cho phép chở : 2465 kG
    – Số người cho phép chở : 3 người
    – Trọng lượng toàn bộ : 5410 kG
    – Kích thước xe : 6300 x 1890 x 2830 mm
    – Kích thước lòng thùng hàng: 4390 x 1790 x 1010/1780 mm

  Liên hệ: 0902 496 195 – 0888 647 111 để báo giá